Division of College English

 • Head of Division: Professor Zi Ying
 • Professor of English Language and Culture:
 • Professor Zi Ying, BA.
 • Associate Professors:
 • Ms. Bai Xuelian, BA, MA.
  Ms. Chang Qing, BA, MA.
  Dr. Huang Xiaoyu, BA, MA, PhD.
  Ms. Liang Yanchun, BA, MA, PhD (candidate).
  Ms. Lou Ruijuan, BA.
  Ms. Luo Lingzhi, BA, MA.
  Mr. Wang Jingyi, BA, MA, PhD (candidate).
  Ms. Zhang Wei, BA.
 • Lecturers:
 • Mr. Chai Wansuo, BA, MA.
  Ms. Chen Fang, BA, BA.
  Ms. Du Jingfen, BA, MA.
  Ms. Gao Shufang, BA, MA.
  Ms. Gao Xiaowei, BA, MA.
  Ms. Guo Tao, BA, MA.
  Ms. Jiang Yaoyi, BA, MA
  Ms. Jin Liying, BA, MA, PhD (candidate).
  Ms. Li Ran, BA.
  Ms. Li Xiaoyan, BA, MA, PhD (candidate).
  Ms. Li Yan, BA, MA.
  Ms. Li Zhi, BA, MA, PhD (candidate).
  Ms. Ling Shuya, BA, MA.
  Ms. Long Jiangyan, BA.
  Ms. Long Ying, BA, MA.
  Mr. Lu Hui, BA.
  Ms. LĘ╣ Lita, BA, MA.
  Ms. Lu Xi, BA, MA.
  Ms. Lu Xiaomin, BA, MA.
  Dr. Ma Li, BA, MA, PhD.
  Ms. Ou Mei, BA, MA.
  Ms. Ouyang Hongliang, BA, MA.
  Ms. Peng Beiping, BA, MA.
  Dr. Shi Bing, BA, MA, PhD.
  Ms. Wang Qin, BA, MA.
  Ms. Wang Wei, BA, MA.
  Ms. Wang Xuemei, BA, MA.
  Ms. Wu Ronghui, BA.
  Ms. Xiao Chan, BA, MA.
  Ms. Xu Yanfei, BA, MA, PhD (candidate).
  Ms. You Hua, BA, MA.
  Ms. Zhang Xiuhong, BA.
  Ms. Zhang Yan, BA, MA.
  Ms. Zhang Yongping, BA, MA.
  Ms. Zhao Qing, BA.
  Ms. Zhou Li, BA.
  Ms. Zhu Hongmei, BA, MA, PhD (candidate).
  Ms. Zhu Lixuan, BA, MA.
 • Instructors:

 

©Copyright 2005