Division of Graduate English

 • Head of Division: Professor Wu Jiangmei
 • Professor of English Language Teaching:
 • Professor Wu Jiangmei, BA, Cert. TEFL, MA.
 • Associate Professors:
 • Ms. Ma Ping, MA.
  Ms. Tao Jiawei, BA, MA.
 • Lecturers:
 • Ms. Huang Peijuan, BA, MA.
  Ms. Liu Ruomei, MA.
  Ms. Liu Zhen, BA, MA.
  Ms. Wu Tiantian, BA, MA.
  Ms. Sun Ying, BA, MA.

 

©Copyright 2005